O družbi

Firma: Meterra d.o.o.
 
Sedež: Prešernova cesta 9, 1000 LJUBLJANA
Telefon : + 386 31 201 000
E pošta: info@meterra.si
 
Matična številka: 6343511000
 
Davčna številka: 46040463
 
Številka tekočega računa: SI56 610000007493888 DELAVSKA HRANILNICA d.d.
 
Ustanovni organ: Okrožno sodišče Ljubljana
 
Številka Srg: 2013/13487
 
Zastopnik: Tomaž Meden dipl.oec
 
Licenca pristojnega ministrstva RS: št. 02026, zaporedna št. vpisa 0205702026
KONTAKTI

         M: 031/ 201 000
         E: info@meterra.si

--------------------------------------------


        Facebook

LICENCA
Imamo pridobljeno Licenco za nepremičninskega posrednika opravljeno pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
ZAVAROVANJE
Odgovornost za škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, je zavarovana pri Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana.

      Facebook
KODEKS

Meterra d.o.o., 2013 © Vse pravice pridržane!