Cenik

CENIK STORITEV

NAZIV STORITVE                                                                                          

 

CENA
Posredovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine

(pogodbena vrednost nad 10.000 EUR)

 

4% od pogodbene vrednosti

(2% prodajalec + 2% kupec)

Posredovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine

(pogodbena vrednost do 10.000 EUR)

600 EUR
Posredovanje pri oddaji ali najemu nepremičnine dve mesečni najemnini

(1x najemodajalec in 1x najemnik)

Sestava osnutka pogodbe,  predpogodbe, prodajne ali najemne pogodbe 250 EUR
Sestava zahtevne prodajne pogodbe po ceniku odvetnika
Ogled ali prevzem nepremičnine v Ljubljani z okolico (do 20km) 60 EUR/ogled
Ogled ali prevzem nepremičnine izven Ljubljane 60 EUR/ogled  + 0,37 EUR/km
Preverjanje in pregled pravnega stanja nepremičnine 100 EUR
Informativna cenitev tržne vrednosti nepremičnine 100 EUR
Nepremičninsko svetovanje – priprava na prodajo 80 EUR/uro
Oglaševanje nepremičnine (nepremicnine.net, splet podjetja) 3 EUR/dan
Potrdilo o namenski rabi zemljišča   (do  10 parcelnih številk) 50 EUR
Lokacijska informacija 50 EUR
Pridobitev mapne kopije 25 EUR
ZK izpisek 15 EUR
Izdelava primopredajnega zapisnika 50 EUR
Primopredaja nepremičnine (vključuje zapisnik) 100 EUR
Sestava vlog za potrebe FURSa 15 EUR/stran
Druge storitve: prijava sprememb naročnika pri posameznih

priključkih, storitve notarske overovitve podpisa na pogodbi,

sodelovanje pri pogajanjih, pridobitve dodatnih listin…

 

50 EUR/uro

Hramba listin in gotovine v trezorju banke 5 EUR/dan
Hramba denarja na fiduciarnem računu družbe do 30 dni 50 EUR

 

Cene so brez DDV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTI

         M: 031/ 201 000
         E: info@meterra.si

--------------------------------------------


        Facebook

LICENCA
Imamo pridobljeno Licenco za nepremičninskega posrednika opravljeno pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
ZAVAROVANJE
Odgovornost za škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, je zavarovana pri Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana.

      Facebook
KODEKS

Meterra d.o.o., 2013 © Vse pravice pridržane!